01 Jan 2019 00:01 | 31 Jan 2019 00:01

Varning för falska tävlingar och gåvor på internet

Internetbedragare har nya metoder där avsändaren utnyttjar företagsnamn för att komma i kontakt med dig. Olofströms Kabel-TV ABs företagsnamn utnyttjas i detta sammanhang, men vi har inget med dessa kontaktförsök att göra.

Vårt företagsnamn omnämns i dessa sammanhang med anledning av att vi är er internetleverantör (Internet Service Provider, ISP).

Bedragaren/viruset använder sig av din internetleverantör för att du ska känna igen företagsnamnet och känna dig välvilligt inställd till att följa deras uppmaningar.

Vi har inget med dessa kontaktförsök att göra och avråder er från att följa avsändarens anvisningar.

Har du fått/sett en falsk tävling? Anmäl till Konsumentverket här.

Aktuella driftstörningar