Oktober 2022

14 oktober 2022 | Driftinformation Bredband

Akut underhållsarbete på bredbandsnätet

Fredagen den 14 oktober klockan 02.00 planeras ett underhållsarbete som berör alla våra bredbandskunder. Arbetet medför at...

12 oktober 2022 | Driftinformation Bredband

Driftstörningar på bredbandsnätet

Efter morgonens underhållsarbete kan en del kunder uppleva störningar på bredbandsnätet och långsam uppkoppling. Omstart på den egna utrustnin...

12 oktober 2022 | Driftinformation Bredband

Intermittenta avbrott på bredbandsnätet

Vi har just nu störningar på bredbandsnätet. Samtliga kunder kan uppleva återkommande avbrott och störningar på internet, tv och telefoni. Vi arbet...

11 oktober 2022 | Driftinformation Bredband

Planerat underhållsarbete på bredbandsnätet

Tisdagen den 11 oktober klockan 05:30 planeras ett underhållsarbete som berör alla våra bredbandskunder. Underhållsarbetet beräknas ...