Mars 2020

24 mars 2020 | Driftinformation Bredband

Planerat underhållsarbete på bredbandsnätet

Tisdagen den 24 mars kommer OKTV utföra ett planerat underhållsarbete som kan innebära avbrott på alla bredbandstjänster. Arbetet k...