Hantering av presonuppgifter

Kundens personliga integritet är viktig för oss. Nedan finns information om vilka personuppgifter vi behandlar, typ av behandling, ändamålet med mera.

 

Personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 behandlar vi våra personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR. För mer information, se dokumentet nedan:

 

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud stödjer organisationen och ser till att vi tillmötesgår de lagar och förordningar som gäller inom dataskyddsområdet. Dataskyddsombudet har även till uppgifter att kontrollera att personuppgifter hanteras på rätt sätt och i enlighet med det som står i dataskyddsförordningen (GDPR). Om du vill se vilken information som vi har registrerat om dig, kan du beställa ett registerutdrag från dataskyddsombudet. Det gör du genom att mejla till: dataskyddsombud@okab.net