Tillgänglighetsredogörelse

Olofströms Kabel-TV står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen olofstromskraft.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem
     

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från oktv.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss.

Skicka e-post till marknad@oktv.se

Ring 0454-980 50
 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltninghttps://olofstrom.se/sitevision/util/images/externallink.png
 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs i nästa avsnitt.
 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.
 

Oskäligt betungande anpassning

Olofströms kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
 

PDF-dokument

Vi har system som skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda systemen. Vi kommer att påbörja arbetet senast den 1 januari 2024.
 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten med hjälp av en checklista med webbriktlinjer som tillhandahålls av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Post- och telestyrelsens (PTS).

Checklista, DIGG i samarbete med PTShttps://olofstrom.se/sitevision/util/images/externallink.png
 

Senaste bedömningen gjordes den 23 februari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 mars 2021.