Anslutningskostnad koax

Samtliga fastigheter som erbjuds anslutning via koax får samma anslutningskostnad (det finns två alternativ att välja mellan). Det gäller på alla områden där vi erbjuder anslutning via koax. 

Anslutningskostnad

Anslutningskostnaden är en engångskostnad. 

Alternativ 1 Bredband och kabel-TV 1 995 kr *
Alternativ 2 Bredband eller kabel-TV 2 995 kr

Priset avser anslutning inklusive ett uttag. Modem hämtas upp på vårt kontor. 

För alternativ 1 gäller: 
* Vid uppsägning innan 24 månader debiteras den högre kostnaden (mellanskillnaden). 
 

Delbetalning

Alternativ 1:
Anslutningsavgiften 1 995 kr går att delbetala: 60 kr/mån i 36 månader, inklusive kreditavgift på 165 kr.

Alternativ 2:
Anslutningsavgiften 2 995 kr går att delbetala: 90 kr/mån i 36 månader, inklusive kreditavgift på 245 kr.

 

Bindningstid för bredband

Tills vidare 12 månader 24 månader
30 dagars uppsägningstid 30 dagars uppsägningstid, efter att bindningstiden har gått ut.  30 dagars uppsägningstid, efter att bindningstiden har gått ut.
  Vid uppsägning innan 12 månader utgår en avgift på 625 kronor.  Vid uppsägning innan 24 månader utgår en avgift på 1250 kronor.