Bredbandstest

Det är bra att göra mätningen med ethernetkabel och inte med wifi. Detta för att få ett rättvist resultat och utesluta att det är den trådlösa uppkopplingen som är dålig.