Basutbud

Vi erbjuder både analogt och digitalt basutbud. I det analoga basutbudet ingår 18 kanaler och i det digitala basutbudet ingår 22 kanaler, varav 17 är krypterade.

Det analoga basutbudet får du tillgång till genom att ansluta en antennkabel till TV:n. För att kunna se det digitala basutbudet behövs digitalbox, antingen inbyggt i TV:n eller en extern box.
 

Digitalt basutbud

För att se det digitala basutbudet behövs en digitalmottagare av typen DVB-C. 

För att få tillgång till det krypterade, digitala utbudet krävs en digitalbox eller att TV:n har inbyggd digitalbox (IDTV -integrerad digital-TV). Digitalbox finns att hyra eller köpa hos OKTV. 
 

Basutbud

 

Digitalt basutbud (okrypterade kanaler)

 

Krypterade digitala kanaler

För att kunna se det digitala basutbudet krävs en mottagare av typen DVB-C. Vissa digitala kanaler är krypterade på grund av krav från programleverantören. Krypteringen som används är Cryptoguard.