Våra kontaktuppgifter

Olofströms Kabel TV
Postadress: Box 303
Besöksadress: Östra Ringvägen 219
293 24 Olofström

Telefonnummer: 0454 - 980 50
E-postadress: info@oktv.se 

OBS! Mejlen är endast för felanmälan och kundärende. För andra frågor eller ärende hänvisas till kontaktuppgifterna nedan. 


Fiberinstallation
Har du frågor kring en pågående fiberinstallation kan du kontakta våra fiberinstallatörer. 

E-post: fiber@oktv.se


Dataskyddsombud
Om du vill se vilken information som vi har registrerat om dig, kan du beställa ett registerutdrag från dataskyddsombudet.

E-post: dataskyddsombud@okab.net 


Marknads- och informationsansvarig
Frågor kring marknadsföring, kommunikation och inköp skickas till marknad@oktv.se


Företagsledning
Olofströms Kabel-TV är en del av Olofströms Kraft, övriga kontaktuppgifter finns på Olofströms Krafts hemsida.