Vill du ansluta din fastighet till koax- eller fibernät? 

Nedan följer en summering av hur det går till innan vi kan ansluta din villa till vårt nät. 


1. Intresseanmälan

Första steget är att ta reda på vilka möjligheter det finns att ansluta fastigheten.
Det gör du genom att skicka en intresseanmälan via vår fiberkarta.
Du kan också kontakta oss för att få mer information om det finns möjlighet att ansluta fastigheten till vårt koax- eller fibernät. Det är området som styr vilket som är möjligt för just dig. 
 

2. Avtal

Nästa steg är att teckna avtal. Avtalet måste undertecknas skriftligen av kund. Det görs antingen genom att du kommer till OKTV och skriver på avtalet eller så skickar vi hem avtalet till dig som du undertecknar och skickar tillbaka till:

Olofströms kabel-TV AB
SVARSPOST
Kundnummer 290034000
293 20 Olofström


Du hittar alla våra avtal här. 
 

3. Beredning

När undertecknat avtal kommit in till oss gör vi en beredning av ärendet. Detta sker ofta tillsammans med Olofströms Kraft för att kombinera eventuell samgrävning. Under beredningstiden planerar vi hur och när fastigheten ska anslutas. Om det är flera fastigheter i samma område som ska anslutas prioriteras området högt.  
 

4. Grävning

Kunden får information om när det blir aktuellt att gräva. En slang kommer att lämnas. Denna ska grävas ner enligt våra anvisningar

Efter att vi har grävt ner kabeln görs en grovåterställning, resterande åtgärder ombesörjer fastighetsägaren själv.

Vill du inte gräva själv?
Du kan köpa in grävhjälp från oss, startkostnad 500 kr + 120 kr/m.
OBS! Fyll i att du vill ha hjälp på avtalet vid undertecknandet. 

 

5. Installation

Efter att grävningsarbete är klart kommer svetsning och installation att ske. Installatören kontaktar dig någon dag innan de kommer. Installationen brukar ta någon dag. 


6. Klart - tjänster kan levereras

När installatören är klar kontaktas OKTV för att färdigställa och leverera den beställda tjänsten. 

 

Frågor om pågående fiberinstallationer

Om du har frågor kring en pågående fiberinstallation mejlar du dem till fiber@oktv.se