Vill du ansluta din villa till bredband? 

Första steget är att ta reda på vilka möjligheter det finns att ansluta villan. Kontakta oss för att få mer information om vi har möjlighet att ansluta villan till vårt koax- eller fibernät. Det är området som styr vilket som är möjligt för just dig. 

1. Skriv avtal

När alla frågetecken har rätats ut är det dags att teckna avtal. Avtalet måste undertecknas skriftligt av kunden. Det görs antingen genom att du kommer till OKTV och skriver på avtalet eller att du ringer oss, så att vi skickar hem pappren till dig som du sedan undertecknar och skickar tillbaka. 

2. Beredning

När undertecknat avtal kommit in till oss gör vi en beredning av ärendet . Detta sker ofta tillsammans med personer från elnätssidan för att kombinera eventuell samgrävning. Under beredningstiden planerar vi hur och när villan ska anslutas. Om det är fler villor i samma område som ska anslutas prioriteras området högt. 

3. Grävning

Kunden får information om när det blir aktuellt att gräva. En slang kommer att lämnas. Denna ska grävas ner enligt våra anvisningar

Efter att vi grävt ner kabeln kommer vi att lägga tillbaka eventuella grästuvor. Dock gör vi inte mer trädgårdsarbete än så. 

Vill du inte gräva själv?
Du kan köpa in grävhjälp från oss. Det kostar 120 kr/m.
OBS! Fyll i att du vill ha hjälp på avtalet vid undertecknandet. 

4. Installation

Efter grävning är klart är det dags att svetsa utrustningen och installera. Installatören kontaktar dig någon dag innan det är dags för dem att börja. Tiden för installation brukar ta någon dag. 

5. Klart - tjänster kan levereras

När installatören är klar hos dig kontaktas OKTV för att iordningställa att den beställda tjänsten kan levereras.