Sveriges bredbandsmål

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi – för ett helt uppkopplat Sverige 2025.

Regeringens bredbandsmål för 2025 har tre delmål som PTS följt upp i sin rapport. För samtliga delmål gäller att hushållet eller företaget antingen har en anslutning ända fram till byggnaden eller har bredbandsinfrastruktur i sin absoluta närhet, till exempel vid tomtgräns. 

  • Det första delmålet är att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s. Enligt PTS prognoser kommer 97–98 procent att ha sådan tillgång år 2025. 
  • Det andra delmålet innebär att ytterligare 1,9 procent (dvs 99,9 procent) bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s. PTS bedömer att 97,4–98,4 procent kommer att ha sådan tillgång 2025.
  • Det tredje delmålet är att samtliga hushåll och företag bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s, vilket PTS bedömer kommer att uppnås till 2025.

Källa: Post- och telestyrelsen