Anslutningskostnad fiber

Samtliga fastigheter som erbjuds fiberanslutning får exakt samma anslutningskostnad (det finns två alternativ att välja mellan). Det gäller på alla områden där vi erbjuder anslutning till fibernät. 

Anslutningskostnad

Anslutningskostnaden är en engångskostnad. 

Alternativ 1 Bredband och kabel-TV 9 495 kr *
Alternativ 2 Bredband eller kabel-TV 12 995 kr

Priset avser anslutning inklusive kundenhet.

För alternativ 1 gäller: 
* Vid uppsägning innan 24 månader  (från det att tjänsten aktiverades) debiteras den högre kostnaden (mellanskillnaden). 
* Anslutningsavgiften 9 495 kr går att delbetala: 295 kr/mån i 36 månader, inklusive kreditavgift på 1 125 kr.

 

Bindningstid för bredband

Tills vidare 12 månader 24 månader
30 dagars uppsägningstid 30 dagars uppsägningstid, efter att bindningstiden har gått ut.  30 dagars uppsägningstid, efter att bindningstiden har gått ut.
  Vid uppsägning innan 12 månader utgår en avgift på 625 kronor.  Vid uppsägning innan 24 månader utgår en avgift på 1250 kronor.