Anslutningskostnad fiber

Samtliga fastigheter som erbjuds fiberanslutning får exakt samma anslutningskostnad (det finns två alternativ att välja mellan). Det gäller på alla områden där vi erbjuder anslutning till fibernät. 

Rut-avdrag

Vid fiberanslutning finns möjlighet att få rut-avdrag på 3 300 kr. Delbetalning är inte möjlig om rut-avdrag nyttjas. Information om du är berättigad till rut-avdrag hittar du på Skatteverkets hemsida. OBS! Rut-avdragets storlek kan ändras till följd av förändrade skatteregler. Priserna nedan är exlusive rut-avdrag. 

Anslutningskostnad

Anslutningskostnaden är en engångskostnad. 

Alternativ 1 Bredband och kabel-TV 16 495 kr 
Alternativ 2 Bredband eller kabel-TV 18 995 kr 

Priset avser anslutning inklusive kundenhet.
 

För alternativ 1 gäller: 
Förbeställning av bredband och tv-tjänst förutsätter att ett avtal om fibertjänster ingås och skickas in till OKTV. Om förbeställt bredband och tv-tjänst inte inkommer till OKTV, sägs upp innan bindningstiden löpt ut eller av annan anledning inte godkänns, äger OKTV rätt att debitera fullpris för bredbandsanslutning.

* Anslutningsavgiften 16 495kr går att delbetala i 24 månader. Vid delbetalning tillkommer en uppläggningsavgift på 1000 kr (engångskostnad). Endast anslutningskostnaden kan delbetalas. Tillägg som t.ex. grävhjälp faktureras som klumpsumma.

För alternativ 2 gäller: 
Anslutningsavgiften 18 995  kr går att delbetala i 24 månader. Vid delbetalning tillkommer en uppläggningsavgift på 1000 kr (engångskostnad). Endast anslutningskostnaden kan delbetalas. Tillägg som t.ex. grävhjälp faktureras som klumpsumma.

Bindningstid för bredband

Tills vidare 12 månader 24 månader
30 dagars uppsägningstid 30 dagars uppsägningstid, efter att bindningstiden har gått ut.  30 dagars uppsägningstid, efter att bindningstiden har gått ut.
  Vid uppsägning innan 12 månader utgår en avgift på 625 kronor.  Vid uppsägning innan 24 månader utgår en avgift på 1250 kronor.