Juli 2023

13 juli 2023 | Driftinformation Bredband

Driftstörning i Kyrkhult

Driftstörning på TV, internet och IP-tel i Kyrkhult. Ett fiberskåp har blivit utsatt för fysiska skador och reparation pågår. --- Uppdatering 20...

10 juli 2023 | Driftinformation Bredband

Underhållsarbete på koaxnätet

Måndagen den 10 juli klockan 08:00 till 12:00 planeras ett underhållsarbete som berör alla våra koax-kunder på följande adresser: ...