Mars 2024

21 mars 2024 | Driftinformation Bredband

Underhållsarbete på bredbandsnätet

Torsdagen den 21 mars klockan 05:00 till 05:10 planeras ett underhållsarbete som berör alla våra bredbandskunder. Arbetet ...

13 mars 2024 | Driftinformation Bredband

Planerat underhållsarbete på Koaxnätet

Onsdagen den 13 mars klockan 05:00 till 07:00 planeras ett underhållsarbete som berör alla våra koaxkunder på följande adresser...