Augusti 2022

24 augusti 2022 | Driftinformation Bredband

Driftstörningar på KOAX-nätet vid Brahevägen

UPPDATERIN kl 13:40 - Felet är nu vara åtgärdat och KOAX-tjänsterna ska fungera felfritt. Omstart på den egna utrusningen kan behövas.  För...