December 2019

13 december 2019 | Driftinformation Bredband

Driftstörningar på internet

De flesta kunder bör nu ha internet åter. En omstart på den egna utrustningen kan behövas. Kunder med IP-telefoni via Koax kan fortfarande uppleva ...