December 2017

22 december 2017 | Driftinformation Bredband

Fortsatta störningar på våra tjänster

Vi upplever fortfarande störningar på våra tjänster i vissa område efter helgens strömavbrott. Arbete pågår och prognosen är att allt förhoppningsv...

21 december 2017 | Driftinformation Bredband

Driftstörning på bredbandstjänster

Vi har noterat att det förekommer mindre störningar på vår bredbandstjänst. Detta uppkom efter helgens strömavbrott. Felsökning pågår. Störningarna...