Oktober 2023

20 oktober 2023 | Driftinformation Bredband

Underhållsarbete på Smålandsgatan

UPPDATERING kl. 14:30 - Arbetet är avslutat och alla kunder ska fått internet, tv och telefoni tillbaka. Omstart på den egna utrustningen kan behöv...

17 oktober 2023 | Driftinformation Bredband

Avbrott på internet i Vilshult

UPPDATERING kl. 16:30 - Avbrottet i Vilshult  är nu åtgärdat och samtliga kunder ska fått internet, tv, telefoni tillbaka. Omstart på ege...

04 oktober 2023 | Driftinformation Bredband

Underhållsarbete på bredbandstjänsterna

Natten mellan tisdag och onsdag 3–4 oktober klockan 01:00 – 06:00 planeras ett underhållsarbete på bredbandstjänsterna, vilket medför avbrott ...

03 oktober 2023 | Driftinformation Bredband

Underhållsarbete på bredbandsnätet

Natten mellan måndagen och tisdagen 2–3 oktober klockan 01:00 – 06:00 planeras ett underhållsarbete på bredbandstjänsterna, vilket medför avbr...