Juni 2024

29 juni 2024 | Driftinformation Bredband

Pågående driftstörningar på fibernätet

UPPDATERING kl 14:30 - Störningarna på fibernätet är nu åtgärdade och samtliga kunder ska fått internet, tv, telefoni tillbaka. Om ni som var ...

03 juni 2024 | Driftinformation Bredband

Underhållsarbete på bredbandsnätet

Måndagen den 3 juni  klockan 05:30 till 06:00 planeras ett underhållsarbete som berör alla våra bredbandskunder. Arbe...