20 May 2017 13:05 | 21 May 2017 22:05

Störningar på håkanrydsvägen, paradisvägen och hållplatsvägen

Just nu har vi störningar på Håkanrydsvägen, Paradisvägen och Hållplatsvägen. Ett akut underhållsarbete kommer att påbörjas imorgon (2017-05-21) ca 11.00 och vi återkommer när det är åtgärdat. 

Aktuella driftstörningar