14 May 2018 15:05 | 15 May 2018 00:05

Störning på telefoni

Vår underleverantör har tekniska problem för tillfället. Felsökning pågår.

Aktuella driftstörningar