20 Oct 2015 00:10 | 21 Oct 2015 00:10

Planerat strömavbrott.

I samband med det planerade strömavbrottet kommer internet, kabel-TV och ip-telefonin att påverkas.

Tisdagen den 20/10 klockan 08:00-09:00 och onsdagen den 21/10 klockan 09:30-12:00 planeras ett strömavbrott som berör boende i Källeboda, Brödhult, Mörkamåla, Lönnemåla och Isaksmåla. Information ska ha skickats till berörda kunder via post.
Observera att nätet ska ändå betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar