25 Oct 2015 00:10 | 26 Oct 2015 00:10

Information om området kring Vilboken i samband med transformatorflytt

Information om området kring Vilboken i samband med transformatorflytt

I samband med nybyggnationen av Vilbokens förskola är vi tvungna att flytta befintliga ledningar. Detta kommer att innebära att vi måste bryta internet, kabel-TV och IP-telefonin.

För att göra det så lindrigt som möjligt för dig som kund kommer de flesta avbrotten att ske nattetid. Arbetet med flytten kommer att påbörjas tidigast fredagen den 30 oktober kl. 23:00 och pågå tre veckor framåt. Arbetet pågår alla sju dagar i veckan och generellt görs avbrotten mellan kl. 23:00-07:00. Vissa korta avbrott kommer att göras även dagtid.

Alla områden kommer inte att drabbas samtidigt utan vi tar ett område i taget. I dagsläget går det inte att informera i detalj vilka dagar de olika områden kommer att beröras, utan generellt kommer samtliga kunder väster om väg 15 (med undantag från Älgvägen, Rådjursvägen, Hjortvägen, Hornvägen, Ripvägen, Järnvägsgatan, Renvägen, Björnvägen, Bangatan och Pilvägen) att drabbas någon gång under dessa tre veckor som arbetet pågår. Vi kommer att informera mer i detalj när respektive område planeras få avbrott.

Löpande information om våra avbrott i samband med flytten kommer att läggas upp här på startsidan på vår webbsida, www.oktv.se.

Vi är medvetna om att våra kunder kommer att uppleva avbrotten som besvärliga, men hoppas på förståelse att vi försöker göra det så smärtfritt som möjligt för er.

Med vänliga hälsningar
Olofströms Kabel-TV

Aktuella driftstörningar