31 Jan 2020 09:01 | 31 Jan 2020 13:01

Avbrott på internet

På grund av underhållsarbete på elnätet har vi just nu ingen ström till våra stationer i Kåraboda. Kunder i Kåraboda med omnejd har därför avbrott på internet och tv-tjänsterna. Arbetet planeras pågå till klockan 13:00 idag.

Omstart på router och modem kan behöva göras.

Aktuella driftstörningar