04 Dec 2022 22:12 | 05 Dec 2022 08:12

Avbrott på bredbandstjänsterna i Vilshult

UPPDATERING 221205 kl. 07:45 - Avbrottet på internet, TV, telefoni i Vilshult  är nu åtgärdat och samtliga kunder ska fått bredbandstjänsterna tillbaka

Omstart på den egna utrustningen kan behövas. Om fortsatt fel föreligger kontakta oss på 0454
-980 50.
___


För tillfället är det avbrott på bredbandstjänsterna i Vilshult med omnejd. Felsökning pågår och vi uppdaterar när vi har ny information.

Aktuella driftstörningar