24 Oct 2016 13:10 | 25 Oct 2016 10:10

Avbrott för koax-kunder tisdagen den 25 oktober

Tisdagen den 25 oktober klockan 05.00 - 06.00 kommer det att vara ett avbrott för alla våra tjänster för koax-kunder. Avbrottet kommer att vara några minuter. 

Anledningen till avbrottet är att vi kommer att bygga om vår spänningsbackup för att öka driftsäkerheten. 

Om det uppstår några problem efter avbrottet kan modem och egen utrustning behöva startas om.  

Aktuella driftstörningar