30 Mar 2017 09:03 | 31 Mar 2017 00:03

Problem att ringa ut på IP-telefonin - fungerar nu!

Just nu kan vissa kunder ha problem att ringa ut på telefonin. Det fungerar att ringa in.
Felsökning pågår.
 
Uppdatering kl. 11.30: 
Nu ska det fungera att ringa ut igen.

Aktuella driftstörningar