28 Oct 2021 10:10 | 28 Oct 2021 18:10

Uppdatering av tv i marknätet

Torsdagen den 28 oktober genomför Teracom Samhällsnät en uppdatering av tv-kanalerna i marknätet. Under dagen mellan klockan 10.00 och 18.00 kan det förekomma avbrott och störningar i tv-sändningarna.
Uppdateringen görs för att förbättra bildkvalitén och för att fler kanaler ska få möjlighet att sända i HD-kvalitet. Mer information finns att läsa på Teracoms hemsida.

 

Uppdateringen genomförs i Blekinge, Skåne och Halland och därför berörs även OKTVs kunder.

Aktuella driftstörningar