10 Jul 2020 00:07 | 31 Jul 2020 00:07

Problem med tv-box

Under torsdagen gjordes en kanalomläggning för att uppdatera Viasats kanaler. En del kunder har efter omläggningen fått problem med sin box och kan inte få in tv-kanalerna. Får att åtgärda problemet behövs en fabriksåterställning göras. Nedan följer en guide  för återställning av respektive box.


DILOG DC-235HD

 1. Tryck på Meny-knappen, sitter snett till vänster på fjärrkontrollen.


   
 2. Välj System och tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen.
 3. Välj Fabriksinställning och tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen.
 4. Välj Fabriksåterställning och tryck höger två gånger.
 5. Välj Fabriksinställning och tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen.


   
 6. Nu startar boxen om.
 7. Välj önskat språk och tryck tre gånger på OK-knappen på fjärrkontrollen.
 8. Kontrollera att Logisk kanal är valt.


   
 9. Tryck tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen.


   
 10. Kanalsökning påbörjas.


   
 11. Tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen för att spara kanalerna.
 12. Nu ska boxen fungera igen.

 

DILOG DC-280HD

 1. Tryck på Meny-knappen, sitter snett till vänster på fjärrkontrollen.


   
 2. Välj System och tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen.
 3. Välj Fabriksinställning och tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen.
 4. Välj Fabriksåterställning och tryck höger två gånger.
 5. Välj Fabriksinställning och tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen.


   
 6. Nu startar boxen om.
 7. Välj önskat språk och tryck tre gånger på OK-knappen på fjärrkontrollen.


   
 8. Välj Automatisk kanalsökning och tryck två gånger på OK-knappen på fjärrkontrollen.


   
 9. Kanalsökning påbörjas.


   
 10. Tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen för att spara kanalerna.
 11. Nu ska boxen fungera igen.

Aktuella driftstörningar