21 Mar 2022 00:03 | 22 Mar 2022 00:03

Digitalisering av tv-nätet

UPPDATERING 16:00 - Arbetet med att digitalisera tv-nätet är klart. En kanalsökning/ominstallation på din tv-mottagare kan behövas för att få fortsatt tillgång till alla tv-kanalerna igen. 
______


Måndagen den 
21 mars digitaliserar vi våra tv-sändningar, vilket kommer beröra alla våra tv-kunder. Under dagen kan det bli kortare sändningsuppehåll till och från på alla tv-kanaler. Arbetet med digitaliseringen är planerat att påbörjas ca kl. 07.00 och beräknas vara klart ca kl.18.00.

Du som tv-tittare behöver göra en kanalsökning/ominstallation på din tv-mottagare för att få fortsatt tillgång till alla tv-kanalerna efter genomförd digitalisering. Rekommendationen är att göra en kanalsökning/ominstallation efter kl.18.00 på måndag 21 mars. 

Mer information om digitaliseringen.

Aktuella driftstörningar