25 Oct 2017 01:10 | 26 Oct 2017 00:10

Underhållsarbete som påverkar alla bredbandstjänster

Vi påbörjar ett nytt underhållsarbete natten till onsdag 25 oktober klockan 01.00 eftersom gårdagens inte gick som planerat.
Våra förhoppningar är att det skall vara klart 06.00. Underhållsarbetet innebär byte av huvudrouter, den som hanterar all bredbandstrafik ut och in i vårt nät. Det innebär att alla bredbandstjänster kommer att ligga nere under tiden arbetet pågår.

Aktuella driftstörningar

Driftstörning telefoni

10 jul 2020 00:00

Problem med tv-box