20 Oct 2023 08:10 | 21 Oct 2023 17:10

Underhållsarbete på Smålandsgatan

UPPDATERING kl. 14:30 - Arbetet är avslutat och alla kunder ska fått internet, tv och telefoni tillbaka. Omstart på den egna utrustningen kan behövas.

---

Idag fredagen den 20 oktober utförs ett akut underhållsarbete på som berör alla våra koaxkunder på Smålandsgatan. Arbetet medför att det under dagen kan blir avbrott på internet, tv och telefoni. Tyvärr har vi ingen tid för när underhållsarbetet kan vara klart, utan vi informerar när det är avslutat.

Aktuella driftstörningar