30 Apr 2021 05:04 | 30 Apr 2021 07:04

Underhållsarbete på koaxnätet i Jämshög

Fredagen den 30 april klockan 05:45 – 07:00 planeras ett underhållsarbete som berör alla våra koaxkunder som bor Jämshög. Arbetet medför att det kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni för samtliga kunder. Även efter arbetet kan kunder uppleva störningar på sina tjänster och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete. 

Aktuella driftstörningar