10 Jul 2023 08:07 | 10 Jul 2023 12:07

Underhållsarbete på koaxnätet

Måndagen den 10 juli klockan 08:00 till 12:00 planeras ett underhållsarbete som berör alla våra koax-kunder på följande adresser:

  • Lingonvägen
  • Hjortronvägen
  • Smultronvägen
  • Slånbärsvägen
  • Åkerbärsvägen
  • Enbärsvägen

Arbetet medför att det under tiden för arbetet kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni. 

Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

 

Aktuella driftstörningar