16 Aug 2023 13:08 | 16 Aug 2023 16:08

Underhållsarbete på fibernätet

Idag onsdagen den 16 augusti klockan 13:30 till 16:00 planeras ett underhållsarbete som berör alla våra fiberkunder på följande adresser:

  • Skjutsmålavägen
  • Kopparemålavägen
  • Lönnemålavägen
  • Bytaremålavägen

Arbetet medför att det under tiden för arbetet kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni. 

Omstart på egen utrustning kan behövas efter avslutat arbete.

Aktuella driftstörningar