07 Nov 2022 00:11 | 08 Nov 2022 00:11

Underhållsarbete på bredbandsnätet

Måndagen den 7 november klockan 00:00 till 06:00 kommer Tele 2 göra en uppdatering av nätet i Olofström med omnejd. Arbetet kan även påverka alla OKTVs kunder, uppdateringen medför att det under angiven tid kan förekomma avbrott på bredbandstjänsterna och tv. Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Aktuella driftstörningar