27 Aug 2020 14:08 | 27 Aug 2020 15:08

Underhållsarbete på bredbandsnätet i Jämshög

Torsdagen den 27 augusti klockan 14:00 – 15:00 planeras ett underhållsarbete som berör alla våra kunder som bor i Jämshög. Kunder kan uppleva störningar och avbrott på sina tjänster under och efter arbetets gång.
Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Aktuella driftstörningar