28 Nov 2022 09:11 | 28 Nov 2022 18:11

Underhållsarbete på bredbandsnätet i Holjekroken

Måndagen den 28 november klockan 09:30 till 10:30 planeras ett underhållsarbete som berör våra bredbandskunder i Holjekroken. Arbetet medför att det under tiden för arbetet kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni. Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Avbrottet beror på det förstärkningsarbete som görs på elnätet i området.

Aktuella driftstörningar