17 Nov 2022 13:11 | 17 Nov 2022 18:11

Underhållsarbete på bredbandsnätet i Holjekroken

Idag torsdagen den 17 november klockan 14:00 till 15:00 planeras ett underhållsarbete som berör våra bredbandskunder i Holjekroken. Arbetet medför att det under angiven tid kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni. Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Avbrottet beror på det förstärkningsarbete som görs på elnätet i området.

Aktuella driftstörningar