04 Nov 2022 09:11 | 04 Nov 2022 19:11

Underhållsarbete på bredbandsnätet i Holjekroken

Fredagen den 4 november klockan 09:30 till 10:30 planeras ett underhållsarbete som berör våra bredbandskunder i HoljekrokenArbetet medför att det under angiven tid kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni. Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Avbrottet beror på det förstärkningsarbete som görs på elnätet i området.

Aktuella driftstörningar