28 Oct 2022 09:10 | 28 Oct 2022 13:10

Underhållsarbete på bredbandsnätet i Holjekroken

Fredagen den 28 oktober klockan 09:30 till 13:00 planeras ett underhållsarbete som berör våra bredbandskunder i HoljekrokenArbetet medför att det under angiven tid kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni. Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Avbrottet beror på det förstärkningsarbete som görs på elnätet i området.

Aktuella driftstörningar