28 Mar 2023 06:03 | 28 Mar 2023 09:03

Underhållsarbete på bredbandsnätet

Tisdagen den 28 mars klockan 06:00 till 08:00 planeras ett underhållsarbete som berör våra bredbandskunder i Valje med omnejd. Arbetet medför att det under tiden för arbetet kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni. 

Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Aktuella driftstörningar