21 Mar 2023 05:03 | 21 Mar 2023 06:03

Underhållsarbete på bredbandsnätet

Tisdagen den 21 mars klockan 05:00 till 06:00 planeras ett underhållsarbete som berör alla våra bredbandskunder. Arbetet medför att det under tiden för arbetet kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni. 

Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Aktuella driftstörningar