08 Mar 2023 02:03 | 08 Mar 2023 04:03

Underhållsarbete på bredbandsnätet

Onsdagen den 8 mars klockan 02:00 till 03:00 planeras ett underhållsarbete som berör alla våra bredbandskunder. Arbetet medför att det under tiden för arbetet kommer vara avbrott på bredbandstjänsterna.

Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Aktuella driftstörningar