14 Dec 2022 08:12 | 14 Dec 2022 12:12

Underhållsarbete på bredbandsnätet

Onsdagen den 14 december klockan 08:00 till 12:00 planeras ett underhållsarbete som berör våra bredbandskunder på Dannfeldtsvägen, Motalagatan och Vilshultsvägen i Olofström. Arbetet medför att det under tiden för arbetet kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni. Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Avbrottet beror på förstärkningsarbete som görs på elnätet i området.

Aktuella driftstörningar