23 May 2022 00:05 | 25 May 2022 00:05

Underhållsarbete på bredbandsnätet

Tisdagen den 24 maj klockan 19:00 – 21:00 planeras ett underhållsarbete på bredbandsnätet.
Anledningen är en kapacitets uppgradering mot en av våra leverantörer.
Arbetet medför att det under angiven tid kan förekomma korta avbrott och störningar på internet och telefoni för samtliga kunder. 
 

Aktuella driftstörningar