29 Mar 2022 06:03 | 29 Mar 2022 07:03

Underhållsarbete på bredbandsnätet

Tisdagen den 29 mars klockan 06:00 – 07:00 planeras ett underhållsarbete på bredbandsnätet. Arbetet medför att det under angiven tid kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni för samtliga kunder med koaxanslutning. Även efter arbetet kan kunder uppleva störningar på sina tjänster och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete. 

Aktuella driftstörningar