10 Jan 2019 07:01 | 10 Jan 2019 17:01

Underhållsarbete i Östad

Torsdagen den 10 januari klockan 07:00-17:00 planeras ett underhållsarbete som berör våra kunder som bor i Östad. Arbetet medför att det under dagen kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni för samtliga kunder.

Aktuella driftstörningar