13 Dec 2019 00:12 | 13 Dec 2019 02:12

Planerat underhållsarbete på internet, tv och IP-telefoni

Fredagen den 13 december kommer OKTV utföra ett planerat underhållsarbete som innebär avbrott på alla internettjänster. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-12-13 kl. 00:30 och beräknas ta ca 1 timme. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster efter arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

OBS! detta gäller alla OKTVs kunder.

Aktuella driftstörningar