07 Feb 2023 05:02 | 07 Feb 2023 08:02

Planerat underhållsarbete på Koaxnätet

Tisdagen den 7 februari klockan 05:00 till 07:00 planeras ett underhållsarbete som berör alla våra koax-kunder på följande adresser:

  • Nedre Brogatan
  • Petreplan
  • Gråbergsgatan
  • Övre Brogatan
  • Kalmarvägen
  • Kronobergsvägen
  • Växjövägen
  • Tingsrydsvägen
  • Smålandsgatan

Arbetet medför att det under tiden för arbetet kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni. 

Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Aktuella driftstörningar